ZDROWA I AKTYWNA GMINA

Fundacja „Misja Medyczna” jest głównym organizatorem ogólnopolskiego programu „Zdrowa i aktywna gmina”.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które odpowiadają za programy zdrowotne, szczególnie do wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów których zakres kompetencji obejmuje obszary związane ze zdrowiem, sprawami społecznymi, sportem, turystyką i edukacją. Ogólnopolski program „Zdrowa i aktywna gmina” swoim zakresem obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziców dzieci z nadwagą i otyłością, osoby odpowiedzialne za układanie jadłospisów oraz liderów aktywności fizycznej w Gminach.

Program obecnie realizowany jest w postaci pilotażu na terenie województwa łódzkiego w gminie Aleksandrów Łódzki oraz gminie Szadek. Ekspert ds. dietetyki współpracujący z Fundacją „Misja Medyczna”- Maciej Zięba, prowadzi szereg działań z zakresu zdrowego odżywiania. Realizowane są poprzez kontrolę i analizę jadłospisów szkolnych stołówek z ww. gmin. Koordynatorzy projektu wprowadzają do szkół podstawowe cele jakimi są:

  • Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat przyczyn powstawania nadwagi i otyłości u dzieci wśród rodziców oraz osób mających wpływ na edukację i żywienie dzieci i młodzieży.

  • Stworzenie placówek edukacyjnych strefami wolnymi od wysokoprzetworzonej żywności. Egzekwowanie poprzez edukację personelu stołówkowego, rozporządzenia „sklepikowego”.

  • Ograniczenie styczności dzieci i młodzieży z żywnością wysokoprzetworzoną w postaci zakazu rozstawiania dystrybutorów z przekąskami i kolorowymi napojami.

Jak skutecznie wyeliminować problem otyłości wśród dzieci i młodzieży? Temu właśnie zagadnieniu będzie poświęcona ogólnopolska konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”, która odbędzie się w ramach realizacji programu 29-30 listopada na Zamku w Uniejowie. Ma ona uświadomić przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego wpływ regularnej aktywności fizycznej oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania na zdrowie mieszkańców. Zostaną przedstawione dobre praktyki w ramach profilaktyki leczenia otyłości.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji samorządowej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie programów zdrowotnych, liderów edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej; liderów organizacji działających na rzecz zdrowego stylu życia oraz budowania świadomości wśród ogółu społeczeństwa o wpływie na zdrowie regularnej aktywności fizycznej.

Szczegóły i podsumowanie ogólnopolskiej akcji odbędzie się podczas Konferencji Ogólnopolskiej „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży” w Uniejowie 29-30 listopada 2018r.