PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

Konkluzje z konferencji „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”

 

I BLOK - Diagnoza problemu otyłości

 

Otyłość jako problem społeczny – diagnoza problemu

Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości

Nabiał jako źródło składników odżywczych w diecie człowieka?

 

BLOK II – Dobre praktyki w zakresie profilaktyki

 

Perspektywa norweska w profilaktyce otyłości wśród dzieci i młodzieży. Programy PL07 i PL13 – nowa perspektywa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Samorządowe dobre praktyki w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży, na przykładzie programu "6 -10 -14 dla Zdrowia

BLOK III - Nawyki żywieniowe i aktywność
fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

 

Zasady projektowania programów polityki zdrowotnej

Wnioski i rekomendacje z pilotażu projektu „Zdrowa i aktywna gmina”

Piramida Zdrowego Stylu Życia - innowacyjne i uniwersalne narzędzie edukacyjne w zakresie profilaktyki otyłości

Uzależnienia behawioralne jako wiodące zagrożenie zdrowia publicznego

Samorządy lokalne dla zdrowia - Program Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia

Programy aktywizacji dzieci i młodzieży sport masowy