„Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”

29-30 listopada 2018 r. Zamek w Uniejowie
 


 

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji samorządowej- jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach marszałkowskich. Szczególnie zapraszamy do udziału kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie programów zdrowotnych, liderów edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Liderów organizacji działających na rzecz zdrowego odżywiania oraz budowania świadomości, jak wielki wpływ na zdrowie ma regularna aktywność fizyczna.

Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!

 


 

Od 5 lat pomagamy szpitalom oraz osobom działającym w sektorze ochrony zdrowia rozwijać kompetencje niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz personelem. Dbamy o zrównoważony rozwój sektora wspierając ich procesy zarządcze, działania komunikacyjne i działania związane z zarządzaniem procesami i budowaniem wartościowych relacji.

 
 
 
 

KONFERENCJA NA ZAMKU W UNIEJOWIE

 
 
 
 
DODATKOWO PODCZAS KONFERENCJI
 
 

Dajemy możliwość konsultacji z ekspertami w zakresie organizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców,

Stworzyliśmy możliwość zapoznania się i skorzystania z najnowszej technologii i nieinwazyjnego badania wątroby, które prezentowała będzie firma TIBA - www.tiba.pl, w ramach działań profilaktycznych w programie Zdrowa i aktywna gmina,

Zorganizujemy warsztaty w zakresie tworzenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego programów zdrowotnych dla mieszkańców,

Uczestnicy dowiedzą się jak będzie wyglądała nowa perspektywa dla Funduszy Norweskich dla Zdrowia

Każdy uczestnik – JST, otrzyma:

a)Voucher o wartości 2 000,00 zł na bezpłatną konsultację w zakresie możliwości wdrożenia na terenie gminy zadania „Profilaktyka otyłości dzieci i młodzieży.
b)Kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundacje w 2019 roku

Każdy uczestnik otrzyma bogaty pakiet bezpłatnych materiałów

Możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami JST z całej Polski w miłej atmosferze Uniejowskich Term

Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

 


Szczegółowy harmonogram wkrótce

I BLOK

Diagnoza problemu otyłości

11.00 - 13.00

Otyłość jako problem społeczny WHO

Otyłość dzieci i młodzieży- przyczyny, możliwe rozwiązania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Perspektywa norweska w profilaktyce otyłości wśród dzieci i młodzieży,

Przerwa obiadowa

13.30 - 14.00

II BLOK

Dobre praktyki w zakresie profilaktyki

14.00 - 17.00

Zasady projektowania programów z zakresu zdrowia publicznego -Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji-

Samorządowe dobre praktyki w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży, na przykładzie programu "6-10-14 dla Zdrowia

Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej w ramach projektu Zdrowe Miasta Polski

Samorządowe Programy Zdrowotne z perspektywy AOTM – aspekty prawne, przyczyny, procesy opiniowania

Uroczysta kolacja 20.00

III BLOK

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna jako czynnik ryzyka

rozpoczęcie godz. 9.30

Przedstawienie rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”- Dziennik Gazeta Prawna- Gospodarz bloku III

Piramida Zdrowego Stylu Życia - innowacyjne i uniwersalne narzędzie edukacyjne w zakresie profilaktyki otyłości

Uzależnienia behawioralne  jako wiodące zagrożenie zdrowia publicznego

Ryzyko utrwalenia otyłości dziecięcej i jej powikłań w wieku dorosłym w świetle najnowszych badań

Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości

Aktywizacja dzieci i młodzieży – przedstawiciel Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego

Analiza i wnioski z pilotażu programu „Zdrowa i aktywna gmina”- gmina Szadek


 

SILVER


Dwudniowy udział w sesjach naukowych

Identyfikator

Materiały Konferencyjne

Certyfikat Uczestnictwa

Przerwy Kawowe

od 260zł**

 

 

STUDENT


Dwudniowy udział w sesjach naukowych

Identyfikator

Materiały Konferencyjne

Certyfikat Uczestnictwa

Przerwy Kawowe

od 200zł**

 

 

GOLD


Dwudniowy udział w sesjach naukowych

Identyfikator

Materiały Konferencyjne

Certyfikat Uczestnictwa

Przerwy Kawowe

2 x lunch

od 340zł**

 

 

PLATINIUM


Dwudniowy udział w sesjach naukowych

Identyfikator

Materiały Konferencyjne

Certyfikat Uczestnictwa

Przerwy Kawowe

2 x lunch

Wydarzenie wieczorne

od 420zł**

 

*studenci studiów licencjackich lub magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Warunkiem uzyskania zniżki jest przesłany skan aktualnej legitymacji studenckiej

** przy zapisie dwóch osób udzielamy 10% rabatuKrzysztof Suszek

Organizator Konferencji
sprawy programowe, negocjacje z partnerami, publikacje

Barbara Narkiewicz

Koordynator projektu
zgłoszenia

Klaudia Mikołajczyk

Koordynator projektu
zgłoszenia

Karolina Pankiewicz

Koordynator projektu
płatności i fakturyZamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

  • Zamkowa 2, Uniejów