DZIEŃ PIERWSZY

29 listopada 2018 roku

8:30 -9:15

Rejestracja uczestników.

9:15 -9:30

Powitanie uczestników. Oficjalne rozpoczęcie konferencji

- Krzysztof Suszek – Prezes Zarządu Fundacji „Misja Medyczna”

9:30 – 10:15

I BLOK - Diagnoza problemu otyłości

„Otyłość jako problem społeczny – diagnoza problemu”

- dr Tadeusz Nawarycz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Kierownik Zakładu Biofizyki

10:15 – 10:45

„Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości”

- dr n. med. Leszek Putyński - Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej

10:45 – 11:15

„Nabiał jako źródło składników odżywczych w diecie zdrowego dziecka?”

- Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska - Akademia Medyczna w Białymstoku, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

11:15 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 -12:00

„Programy zdrowotne adresowane do dzieci i młodzieży – nowe formy dotarcia”

- Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny w latach 2012 - 2018r

12:00 - 13:00

„Otyłość wśród dzieci i młodzieży – fakty, mity i wyzwania” - panel dyskusyjny
- Moderator: Pani Dominika Sikora - Malicka – Dziennik Gazeta Prawna, Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego
Uczestnicy panelu:
1. Aleksandra Gac
2. Tadeusz Nawarycz
3. Marek Posobkiewicz
4. Leszek Putyński

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 -14:20

I BLOK - Diagnoza problemu otyłości

„Perspektywa norweska w profilaktyce otyłości wśród dzieci i młodzieży. Programy PL07 i PL13 – nowa perspektywa”

- Edyta Bajor- Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia*

14:20 – 14:40

„Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.”

- dr Piotr Warczyński –Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2014 - 2017r

14:40-15:00

„Programy Polityki Zdrowotnej z perspektywy AOTMiT - aspekty prawne i sposoby oceny”

- Katarzyna Jagodzińska- Kalinowska – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Dyrektor Biura Prezesa

15:00 - 15:20

„Samorządowe dobre praktyki w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży, na przykładzie programu;6-10-14 dla Zdrowia”

- Aleksandra Gac - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Specjalista Zdrowia Publicznego i Zarządzania. Sekretarz Programu „6-10-14 dla Zdrowia”

15:20 -15:30

przerwa kawowa

15:30 -15:45

„Programy profilaktyczne – inwestycja w zdrowie mieszkańców”

- Krzysztof Suszek – Fundacja „Misja Medyczna” - Dyrektor Programu „ZDROWA I AKTYWNA GMINA”

15:45 – 16:00

„Z miłości do aktywności – prezentacja projektu”

- Karolina Pankiewicz, Bartosz Majewski – Fundacja „Misja Medyczna”, zespół projektowy "Aktywność fizyczna" - Z MIŁOŚCI DO AKTYWNOŚCI

16:00 – 17:00

„Dobre praktyki w profilaktyce – jak tworzyć skuteczne programy zdrowotne?” – panel dyskusyjny

- Moderator: Wojciech Kuta – Magazyn i portal "Rynek Zdrowia", Redaktor Naczelny;
Uczestnicy panelu:
1. Katarzyna Jagodzińska
2. Marek Posobkiewicz
3. Robert Śliwiński
4.Adrian Święs
5. Piotr Warczyński

17:00

Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20:30

Kolacja z ekspertami