„Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”

29-30 listopada 2018 r. Zamek w Uniejowie
 


 

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji samorządowej- jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach marszałkowskich. Szczególnie zapraszamy do udziału kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie programów zdrowotnych, liderów edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Liderów organizacji działających na rzecz zdrowego odżywiania oraz budowania świadomości, jak wielki wpływ na zdrowie ma regularna aktywność fizyczna.

Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!

 


 

Od 5 lat pomagamy szpitalom oraz osobom działającym w sektorze ochrony zdrowia rozwijać kompetencje niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz personelem. Dbamy o zrównoważony rozwój sektora wspierając ich procesy zarządcze, działania komunikacyjne i działania związane z zarządzaniem procesami i budowaniem wartościowych relacji.

 
 
 
 

KONFERENCJA NA ZAMKU W UNIEJOWIE

 
 
 
 
DODATKOWO PODCZAS KONFERENCJI
 
 

Dajemy możliwość konsultacji z ekspertami w zakresie organizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców,

Stworzyliśmy możliwość zapoznania się i skorzystania z najnowszej technologii i nieinwazyjnego badania wątroby, które prezentowała będzie firma TIBA - www.tiba.pl, w ramach działań profilaktycznych w programie Zdrowa i aktywna gmina,

Zorganizujemy warsztaty w zakresie tworzenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego programów zdrowotnych dla mieszkańców,

Uczestnicy dowiedzą się jak będzie wyglądała nowa perspektywa dla Funduszy Norweskich dla Zdrowia

Każdy uczestnik – JST, otrzyma:

a)Voucher o wartości 2 000,00 zł na bezpłatną konsultację w zakresie możliwości wdrożenia na terenie gminy zadania „Profilaktyka otyłości dzieci i młodzieży.
b)Kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundacje w 2019 roku

Każdy uczestnik otrzyma bogaty pakiet bezpłatnych materiałów

Możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami JST z całej Polski w miłej atmosferze Uniejowskich Term

Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

 


DZIEŃ DRUGI

30 listopada 2018 roku

8:00 – 8:20

BLOK III - Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

„Zdrowa i aktywna gmina o poranku”**

- Klaudia Mikołajczyk – Fundacja „Misja Medyczna”, Trener Personalny

9:30 – 10:15

„Samorządowe Programy Zdrowotne z perspektywy AOTMiT – aspekty prawne, procesy opiniowania”

Katarzyna Wodzińska – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Biuro Prezesa, Dział Analiz i Strategii, Główny Specjalista

10:15 – 10:35

„Wnioski i rekomendacje z pilotażu projektu "Zdrowa i aktywna gmina”

- Maciej Zięba - Fundacji "Misja Medyczna", Dietetyk

10:35 - 11:00

„Podwyższone ciśnienie w wieku rozwojowym – narastający problem”

- dr Tadeusz Nawarycz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Kierownik Zakładu Biofizyki

11:20 – 11:40

„Piramida Zdrowego Stylu Życia - innowacyjne i uniwersalne narzędzie edukacyjne w zakresie profilaktyki otyłości”

- mgr Katarzyna Binder - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Asystent w Zakładzie Rehabilitacji Psychospołecznej

11:40 – 11:50

przerwa kawowa

11:50 - 12:10

„Uzależnienia behawioralne jako wiodące zagrożenie zdrowia publicznego”

- mgr Antoni Naglik - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Asystent w Zakładzie Rehabilitacji Psychospołecznej

12:10 - 12:30

„Samorządy lokalne dla zdrowia - Program Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia”

- dr Iwona Iwanicka – Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Prezes Zarządu

12:30 - 12:50

„Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży - Aleksandrów Łódzki Sportowa Gmina 2018”

- Jacek Lipiński – Gmina Aleksandrów Łódzki, Burmistrz

13:00 – 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 - 14:05

„Programy aktywizacji dzieci i młodzieży sport masowy”

– Piotr Rybiński - Łódzka Federacja Sportu Młodzieżowego, Sekretarz

14:05 - 14:25

„Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

- Krystyna Walendowicz – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem, Dyrektor

14:25 - 14:45

„Analiza i wnioski z pilotażu programu „Zdrowa i aktywna gmina” na terenie gminy Szadek”

- Artur Ławniczak - Gmina Szadek, Burmistrz

14:45 – 15:00

„Dyskusja i podsumowanie drugiego dnia konferencji.
Przyjęcie dokumentu:
„Konkluzje ogólnopolskiej konferencji - Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”
Rozdanie certyfikatów.