PLIKI COOKIES: Stosujemy pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka dotycząca „cookies” odnosi się do strony internetowej znajdującej się pod adresem
www.zdrowaiaktywnagmina.pl/, której właścicielem i administratorem jest Fundacja Misja Medyczna z siedzibą w Łodzi
(90- 213) przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 52 lok 4, zarejestrowana pod numerem KRS 0000436464 (kontakt: +48 723 694
876, fundacja@misjamedyczna.org).
Prywatność oraz bezpieczeństwo danych użytkowników ww. strony internetowej jest naszym priorytetem.
Strona internetowa www.zdrowaiaktywnagmina.pl /wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych
informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane
osobowe.
Ogólna informacja o plikach cookie:
Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to - według definicji zamieszczonej w Wikipedii - niewielkie informacje tekstowe,
wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry
ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są
stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do
monitorowania aktywności odwiedzających.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji
"Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
Rodzaje wykorzystywanych „cookies” oraz czas przechowywania danych w ciasteczkach.
Na stronie internetowej www.zdrowaiaktywnagmina.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek:
 pliki cookies sesyjne - tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu
opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego
wyświetlania zawartości strony.
 pliki cookies 30-dniowe - wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki
pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika
ustawień przeglądarki internetowej.
Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:
Właściciel strony internetowej www.zdrowaiaktywnagmina.pl przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym
użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
 zapewnienia prawidłowego działania strony www;
 personalizacji strony internetowej (na przykład: zapamiętania wybranego rozmiaru czcionki, wyboru wersji dla
niedowidzących czy wersji kolorystycznej);
 zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym
razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka);
 umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy
publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony);
 dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej:
 tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami
internetowymi.
Właściciel strony internetowej www.zdrowaiaktywnagmina.pl informuje także użytkowników, że istnieje możliwość takiej
konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
użytkownika. Ponadto Właściciel strony internetowej www.zdrowaiaktywnagmina.pl wskazuje także, że pliki cookies mogą
być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Fundację, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego,
z którego korzysta użytkownik.
Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” ma możliwość skonfigurowania ustawień
oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, tj. wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający
przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu
zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej
przeglądarki internetowej.
Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania, usunięcia lub uzyskiwania
dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić
warunki przechowywania, usuwania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak
w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia”, a następnie tam odszukać sekcję
odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.
Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na
swojej stronie internetowej.

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Poniżej
przedstawiamy informacje, z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe
w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych oraz jakie przysługują Ci
uprawnienia z tym związane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawowe informacje
Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym
dokumencie, jest Fundacja „Misja Medyczna” z siedzibą w Łodzi, 90-213 Łódź, przy
ul. Rewolucji 1905 r. 52/4, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi
po nr 0000436464- Fundacji. W szczególności niniejsza Polityka dotyczy serwisu
prowadzonego w domenie http://www.misjamedyczna.org. Aby się z nami skontaktować,
należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fundacja@misjamedyczna.org lub pocztą
tradycyjną na adres siedziby.
W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych w naszej organizacji. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane
gromadzimy oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak
długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których
dane przetwarzamy.
Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne
z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja, a także by opierały się na
szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.
Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane
Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym
serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych
dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych
wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją, przede wszystkim
systemu do zarządzania relacjami CRM (dalej: system CRM), poczty e-mail i chmury do
przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.
Komu powierzamy dane
Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracujemy, a
które odpowiadają za:
 obsługę informatyczną Fundacji,
 obsługę księgową Fundacji
Podmioty te działają na podstawie umów o współpracę i na równi z nami są zobowiązane do
ochrony danych osobowych.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe
powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom
działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie regulaminów usług.
W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym podmiotom (np. współpracującym z
nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym
uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.
Prawa osób, których dane przetwarzamy
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz –
w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas
danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie
udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli
wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia,
to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą
o dodatkowe informacje.
Jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj nas o nim. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej
chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.
Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach
Dane użytkowniczek i użytkowników stron w domenie misjamedyczna.org
Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania
oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.
Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony.
Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji. Nie zabiegamy
o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej
czynności.
Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych
W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie
danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy
o podanie: imienia i nazwiska bądź pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że
charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim
przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na
wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do
wykonania umowy.
Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych na

wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez okres 2 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego. Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia,
jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono
odbyło. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres:
fundacja@misjamedyczna.org. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków
grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres,
odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.
Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie
o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej
chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi,
będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.
Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej
Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, listownie, przetwarzamy na podstawie
uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści
komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i
nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w
treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach
archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji.
Zachęcamy do przesyłania nam ciekawych informacji. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się
nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji,
poprosimy o nie. Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na
stronie internetowej) przesłanych nam informacji związanych z tematyką, którą zajmuje się
Fundacja, ale bez ujawniania danych osobowych.
Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe
Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na
podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka
(polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze,
wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz
Facebooka także Fundacja. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny
oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze
i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w
celu analizy skuteczności komunikacji.
Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które
przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności
(np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-
mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak
na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook.
Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją
przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W KONFERENCJI „ZAKOŃCZMY OTYŁOŚĆ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY!”

29 - 30 listopada 2018 r., Uniejów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!” zwana w dalszej części Regulaminu „Konferencją”, odbywa się w Uniejowie w dniach 29 - 30 listopada 2018 r. i jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli administracji samorządowej- jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, starostów oraz dyrektorów departamentów zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach marszałkowskich.

 2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Misja Medyczna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. 52/4, tel. +48 723 694 876, e-mail: fundacja@misjamedyczna.org, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

 3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.zdrowaiaktywnagmina.pl

 4. Konferencja odbywa się w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich przy ulicy Zamkowej 2 w Uniejowie (99-210), zwany w dalszej części „Obiektem”.

 5. Uczestnikami Konferencji, zwanymi w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami” są:

 1. osoby, które dokonały rejestracji, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu;

 2. osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od organizatora Konferencji.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konferencji www.zdrowaiaktywnagmina.pl/konferencja.

 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników Konferencji.

 3. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 4. Program Konferencji znajduje się na stronie internetowej www.zdrowaiaktywnagmina.pl/konferencja. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Konferencji.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

 1. rejestracja Uczestnika poprzez wybranie pakietu oraz poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie http://www.zdrowaiaktywnagmina.pl/pakiety-uczestnictwa/ w zakładce Pakiety lub przesłanie wypełnionego formularza na adres Organizatora,

 2. uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości podanej przez Organizatora w § 2 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

 1. Rejestracja na Konferencję jest imienna – potwierdzenie rejestracji zostanie wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała rejestracji, zwana jest w treści niniejszego Regulaminu „Uczestnikiem”.

 2. Rejestracja Uczestników na Konferencję jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracyjne będą przyjmowane do wyczerpania dostępnej liczby miejsc.

 3. O dostępności miejsc na Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników w systemie rejestracyjnym.

 4. Rejestracja odbywa się drogą pocztową oraz internetową, za pomocą formularza rejestracyjnego i trwa od dnia 1 września 2018 r. do wyczerpania puli miejsc, nie dłużej jednak niż do 29 listopada 2018 r.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji bez podania przyczyny.

 6. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Organizator lub osoba przez niego upoważniona skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji bądź poinformowania o odmowie przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie uczestnictwa bądź informacja o odmowie przyjęcia następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora formularza rejestracyjnego wysłanego przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika Konferencji.

 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 8. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 9. Zarejestrowanie Uczestnika do udziału w Konferencji oraz dokonanie przez niego opłaty rejestracyjnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu upoważnia Uczestnika do:

 1. udziału w Konferencji;

 2. przerwy na kawę;

 3. przerwy na lunch (w zależności od wybranego pakietu);

 4. udziału w wydarzeniu wieczornym (w zależności od wybranego pakietu).

 1. Opłaty rejestracyjne za uczestnictwo w Konferencji wynoszą:

 1. Pakiet SILVER (w skład pakietu wchodzą: wstęp na 2 dni prelekcji, identyfikatory i materiały informacyjne, przerwy kawowe oraz certyfikat uczestnictwa w Konferencji):

 • 260 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji do dnia 20 października 2018 r.;

 • 360 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 21 października 2018 r. do dnia 18 listopada 2018 r.;

 • 460 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 r.;

 1. Pakiet GOLD (w skład pakietu wchodzą: wstęp na 2 dni prelekcji, identyfikatory i materiały informacyjne, przerwy kawowe, dwa obiady podczas trwania Konferencji oraz certyfikat uczestnictwa w Konferencji):

 • 340 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji do dnia 20 października 2018 r.;

 • 440 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 21 października 2018 r. do dnia 18 listopada 2018 r.;

 • 540 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 r.;

 1. Pakiet PLATINUM (w skład pakietu wchodzą: wstęp na 2 dni prelekcji, identyfikatory i materiały informacyjne, przerwy kawowe, dwa obiady podczas trwania Konferencji, udział w wydarzeniu wieczornym pierwszego dnia Konferencji oraz certyfikat uczestnictwa w Konferencji):

 • 420 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji do dnia 20 października 2018 r.;

 • 520 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 21 października 2018 r. do dnia 18 listopada 2018 r.;

 • 620 zł dla osób, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 r.;

 1. Pakiet STUDENT (w skład pakietu wchodzą: wstęp na 2 dni prelekcji, identyfikatory i materiały informacyjne, przerwy kawowe oraz certyfikat uczestnictwa w Konferencji):

 • 200 zł dla studentów studiów magisterskich lub licencjackich oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy opłacą uczestnictwo w Konferencji do dnia 20 października 2018 r.;

 • 300 zł dla studentów studiów magisterskich lub licencjackich oraz uczestników studiów doktoranckich, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 21 października 2018 r. do dnia 18 listopada 2018 r.;

 • 400 zł dla studentów studiów magisterskich lub licencjackich oraz uczestników studiów doktoranckich, które opłacą uczestnictwo w Konferencji w okresie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 r.;

 • Warunkiem uzyskania zniżki jest przesłanie skanu aktualnej legitymacji studenckiej.

 1. Uczestnicy podczas rejestracji mogą skorzystać z oferty noclegowej przedstawionej przez Organizatora Konferencji (możliwość rezerwacji wygasa z dniem 16.11.2018r. godz.12.00) :

 1. Pokój 1-osobowy w cenie 330 zł (Hotel & Spa **** Kasztel Uniejów) za dobę;

 2. Pokój 2-osobowy w cenie 380 zł (Hotel & Spa **** Kasztel Uniejów), 277 zł lub 327 zł (w zależności od standardu w Hotelu Browar Wiatr), 389 zł lub 439 zł (w zależności od standardu w Hotelu Uniejów) za dobę.

 1. Zaproszeni prelegenci zwolnieni są ze wszystkich opłat.

 2. Opłaty rejestracyjne nie obejmują kosztów zakwaterowania, a w szczególności opłat z tytułu zamieszkania w wybranym przez Uczestnika hotelu.

 3. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty rejestracji na konto Organizatora w formie przelewu.

 4. Osoba lub podmiot gospodarczy dokonujący płatności, zwany dalej „Płatnikiem”, otrzyma drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym fakturę, potwierdzającą udział Uczestnika w Konferencji. Faktura zostanie wystawiona automatycznie na rzecz Płatnika wskazanego w formularzu rejestracyjnym.

 5. Rejestrując osobę trzecią, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań niniejszego Regulaminu i jego akceptacji.

§ 3 ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wstęp do Obiektu, w którym odbywają się wydarzenia programowe Konferencji mają wyłącznie Akredytowani Uczestnicy Konferencji.

 2. Uczestnik staje się Akredytowanym Uczestnikiem Konferencji po potwierdzeniu akredytacji w recepcji Konferencji oraz pobraniu imiennego Identyfikatora.

 3. Akredytowany Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu Identyfikatora przez cały czas pobytu w Obiekcie oraz każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora.

 4. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego Identyfikatora nie będą wpuszczane do Obiektu. Osoby te są zobowiązane na żądanie przedstawiciela Organizatora do niezwłocznego opuszczenia Obiektu.

 5. Organizator ma prawo odebrać Identyfikator, jeżeli posługuje się nim osoba inna niż Akredytowany Uczestnik Konferencji uwidoczniony na Identyfikatorze.

 6. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój Identyfikator mogą otrzymać duplikat Identyfikatora po dokonaniu opłaty w wysokości 20,- zł brutto.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych Konferencji.

 8. Akredytowani Uczestnicy Konferencji mogą przebywać jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

 9. Akredytowany Uczestnik Konferencji jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Obiektu, a także zaleceń pracowników służb informacyjnych i porządkowych Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

 10. Na teren Konferencji zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów określonych w ustawie o broni i amunicji, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 11. Przebywającym na terenie obiektu, w którym odbywają się wydarzenia programowe Konferencji nie wolno palić tytoniu.

 12. Służby porządkowe i informacyjne Organizatora Konferencji wyposażone w odpowiednie identyfikatory mają prawo:

 1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Konferencji, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Konferencji;

 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

 3. przeglądania zawartości bagaży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 3 ust 10 niniejszego Regulaminu.

 1. Identyfikator służb porządkowo-informacyjnych Organizatora zawiera imię i nazwisko jego posiadacza.

 2. Na teren Konferencji nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, posiadające przedmioty określone w § 3 ust 10 niniejszego Regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w § 3 ust 12 niniejszego Regulaminu oraz osoby wobec których został orzeczony środek ograniczenia wolności w postaci zakazu wstępu na Konferencję.

 3. Z terenu Konferencji będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Konferencji.

 4. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia mogą być zatrzymywane w celu przekazania ich Policji.

 5. Uczestnikom Konferencji zabrania się filmowania oraz fotografowania przebiegu i wydarzeń Konferencji bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

 6. Uczestników Konferencji obowiązują ponadto postanowienia regulaminu Obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencji.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Akredytowanych Uczestników Konferencji, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi będące następstwem działań siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Organizatora, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Wszyscy Uczestnicy rejestrujący się na Konferencję są odpowiedzialni za poprawność danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.

 3. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych oraz komputerów osób trzecich, użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.

 4. Zabrania się na terenie Obiektu, w którym odbędzie się Konferencja bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora prowadzić działalności handlowej, rozdawania ulotek i materiałów reklamowych, a także prowadzenia agitacji i zbiórek.

 5. Uczestnicy Konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia i szkody w trakcie trwania Konferencji.

 6. Każdy Uczestnik Konferencji powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury oraz normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia wydarzenia.

§ 5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres Organizatora.

 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji przed dniem 31 października 2018 r. umożliwia uzyskanie zwrotu całości wniesionej opłaty rejestracyjnej.

 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji po dniu 31 października 2018 r., Organizator nie zwraca Uczestnikowi wniesionej opłaty rejestracyjnej.

 4. Zrzeczenie się uczestnictwa na rzecz innej osoby możliwe jest tylko pisemnego oświadczenia osoby zrzekającej się uczestnictwa lub podmiotu, który opłacił uczestnictwo tej sobie.

§ 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie materiały merytoryczne oraz treści poszczególnych wypowiedzi i paneli w najszerszym dopuszczonym przez prawo autorskie zakresie, stanowią własność Organizatora. W celu powielania ich, upubliczniania oraz rozpowszechniania potrzeba jest uprzednia pisemna zgoda Organizatora.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, o którym mowa w przepisie § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez reklamującego.

§ 8 OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA KONFERENCJI

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, powielanie utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wideo przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronach internetowych Organizatora oraz materiałach Organizatora, w tym rozpowszechnianie poprzez dowolne medium oraz social media.

 2. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konferencji. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją i udziałem w Konferencji jest Organizator Konferencji – Fundacja Misja Medyczna, zaś przetwarzanych dla celów realizacji płatności dostawca usług płatności elektronicznych.

 4. Dane osobowe Uczestników zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego oraz przy rejestracji konta użytkownika Organizator będzie przetwarzał zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu komunikacji z Uczestnikiem, wysyłania do Uczestników informacji związanych z organizowanymi szkoleniami, w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowej.

 5. Przesłanie formularza rejestracyjnego online oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922), a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

 6. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konferencji.

 7. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, korekty lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 8. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji.

 9. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników Konferencji innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego na Konferencję (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

 10. Dane osobowe Uczestnika Konferencji lub Płatnika nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom będącym dostawcą usług płatności elektronicznych, jak również podmiotom uczestniczącym w organizacji Konferencji, np. przedstawicielom hotelu.

 11. Uczestnik Konferencji lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 12. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w Konferencji oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowaną Konferencją.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania oraz publikacji dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej podczas trwania Konferencji.

 14. Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

 15. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia, co potwierdza poprzez fakt przesłania Organizatorowi formularza rejestracyjnego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniach, w których odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do dokonania zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień oraz zmiany prelegentów.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania Konferencji, Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na konto bankowe, z którego płatność została dokonana.

 3. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz noclegu Uczestników Konferencji.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej. Jeżeli droga polubowna nie przyniesie skutku, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

 5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Konferencji.

 7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie wymagają uzasadnienia i wchodzą w życie z dniem opublikowania zaktualizowanej treści Regulaminu na stronie internetowej Konferencji.